Głównej zawartości

Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwalcie na harfie i cytrze

                                                     (por. Ps. 149, Ps. 150)